5.3 - Đừng mơ giấc mơ đã cũ

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

| | |


                                          Em mơ một giấc mơ kì lạ

                    Mơ về một người

                                             Ngay cả trong mơ cũng giật mình.

                                                                             Mơ về một người thực ra không lạ

                                                                                             Lạ vì câu chuyện trong giấc mơ.

                                                                Gặp người thực trong mơ bất giác nghĩ:

                                      Người đi vào trong mơ hay người bước ra từ giấc mơ?

























                 
                                                                                                                                                                                 **************

Có những thứ tưởng chừng quan trọng

                                 Có những tình cảm tưởng rằng khắc cốt ghi tâm

                                                                       Tự dưng 1 ngày em thức dậy

Mọi thứ chợt ... trống rỗng 

                                        như chưa hề tồn tại ! 


                                                                 ***************





                                                        Đừng mơ về giấc mơ đã cũ

Giấc mơ cũ của em chỉ là những hoảng sợ

                                                                       1 mình chạy trong bóng đêm

                                       1 mình nghe trời đất thét gào

                                                                        1 mình tìm nơi trú ẩn an toàn

                                Chưa bao giờ mơ giấc mơ kì lạ

                                          Nếu có cũng chưa bao giờ nhìn thấy mặt người trong mơ.


                                                          ******************

                                                    Cơn đau đến bất thình lình

                                                                        Cho em năm phút thôi

                                               Em sẽ để cơn đau trôi qua













                                     P/S: Nếu không em sẽ tìm bác sĩ









2 nhận xét:

Được tạo bởi Blogger.