17.7.17 - Hôm nay tôi xem...

Thứ Hai, 17 tháng 7, 2017

| | |

Dở chứng xem phim ngôn tình.

"Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên".

Làm rơi ....cả lít nước mắt.

P/S: Lịch Xuyên rất soái.

2 nhận xét:

Được tạo bởi Blogger.