6.7.17 - Nếu có chết...

Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

| | |

Cuốn sách 3 năm chưa đọc: sẽ đọc.

Việc 3 năm chưa làm: sẽ làm.

Nơi 3 năm chưa đến: sẽ đến   không đến.

P/S: Nếu có chết, tôi cũng sẽ chết vào một ngày đẹp trời.
Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.