13.8.17 - Mốc meo rồi cô gái của tôi ...

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2017

| | |
Cô gái! Xin lỗi vì đã để thư của cô mốc meo. Chỉ có 2 cái mail mà cô đã 3 lần đề cập đến cái chết. Chết không dễ đâu nhé.
"Một lít nước mắt" tôi đã xem rồi, còn Lịch Xuyên rất soái gì đó vẫn chưa. Tôi không dở hơi như cô.
Tôi vẫn thích "I am Sam" hơn. Hay "Life is beautiful" gì đó.
À, cái người mình luôn tin tưởng lại là người đâm sau lưng mình, Tôi bị đâm cho mấy nhát suýt nữa nằm viện.

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.