CHỈ LÀ ...

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

| | |

Chỉ là

Chưa biết đi đâu về đâu

Chỉ là ...

P/S: Như chưa bắt đầu!

1 nhận xét:

Được tạo bởi Blogger.