9.8 - Sốt kiểu 39 độ...

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

| | |

Tưởng nắng lại hóa ra mưa.

Tưởng thong thả lại hóa ra vội vàng.
Ồn ào - Khi người ta lớn người ta vẫn cứ đòi phần như trẻ nhỏ.

Sốt. Giành hẳn một suất mới chịu.

Giữa những ồn ào điện thoại khẽ rung rất đỗi ...dịu dàng.

Tin nhắn của sư phụ.

Nhiều ngày trước, dành hẳn 15 phút để tiếc và quên bẵng sau ...15s
.
Nhiều ngày sau, chả ai cấm mình tiếc và vì tiếc cũng chẳng ai biết

Nên

Cho phép tiếc thêm 15s nữa.


Giữa cơn sốt, điện thoại lại rung khe khẽ 

Có chuyện.

Rắc rối.

Chuyện to

Chuyện nhỏ.

Chuyện thường thường!

P/S: Chuẩn bị ...ra trận và dọn dẹp *chiến trường.*2 nhận xét:

Được tạo bởi Blogger.