9.10.17 - Lặn mất tăm..

Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

| | |

Cô gái!

Tôi bắt đầu thấy lo lắng khi cô không hồi âm bất cứ mail nào của tôi.

Có chuyện gì xảy ra với cô à?

Lúc sáng trên đường đi làm tôi gặp một tai nạn.

Người chết còn khá trẻ 17 .


Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.