27.2.15 - Bi thương ...

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

| | |


Người lớn luôn nghĩ mình đúng.


VậyEm tôi sẽ chẳng bao giờ ...đúng cả!


P/S: ???

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.