3.11 - Lạc

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

| | |


Bạn đi cà nhắc, ai hỏi vì sao, bạn cười: *Chân đau*.

Bạn thích cảm giác có một thứ trong người bị đau.

Nó sẽ khiến bạn không để tâm, chú ý đến những gì xung quanh.

Tò mò, hay chú ý nhiều thứ sẽ khiến bạn phát rồ.
P/S: Thực ra chân bạn không đau.

2 nhận xét:

Được tạo bởi Blogger.